SVENSKA RADIOARKIVET
 
Chic Disco 88/91 FMAK MRS Mälard... MRS Music Ra... SAF Radio SBC SSM Radio SUS
 

Tidningen Frekvens 1988 / 02
Reklam i programtidning finansierar Radio Nova i Vagnhärad
- Inom nuvarande radiolagstiftning har man lyckats skapa en radiostation med heltidsanställd personal. Driften möjliggörs genom reklaminkomster.
Vuxenskolans tidning Impuls februari 1989
Ingen kan stoppa oss nu
- ett tresidigt reportage om Claes Nydahl och bilder från Radio Nova.
Radio Nova musikblandning cirka 1989
Claes Nydahl är dagens meteorolog med dagens väderprognos. I övrigt typiskt musikskval modell Radio Nova.
Radio Nova samsänder 7 mars 1989 med Mälardalens Radiosällskap i Stockholm ett telefonväkteri med Radio Novas lyssnare, och Claes Nydahl är stins (stationsinspektor) och programledare. Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Göran Lindemark i MRS-studion i Stockholm. Ljudet här kommer från sändningen i Stockholm, och ljudöverföringen från Vagnhärad låter som om den kommer via telefonöverföring.
Tdningen Frekvens 1991 / 0
Radio Nova åtalas
- Claes H. Nydahl blev i slutet av maj åtalad för brott mot radiolagen. (sid 17)
Radio Nova några dagar innan midsommar-afton, cirka 17-20 juni 1991 - Det var mycket skval och ofta låt-på-låt utan någon presentation. Stationen hade ändå avsevärt fler lyssnare än Sveriges Radios Radio Sörmland.
Radio Nova, En presentation, augusti 1991
Bandet användes i opinionsbildning om Radiostationen, och för presentation inför presumtiva annonsörer.
Radio Novas "frihetsband" 20 april 1992
Producerat med anledning av Televerket Radios sabotage som resulterade i att Radio Novas sändning blev avstängd.
Tidningen Frekvens 1993 / 02
Radio Nova vill ha bred profil
- Claes Nydahl avfärdar kritiken mot programformatet (längst bak i tidningen)
Tidningen Frekvens 1995 / 02
Han vill befria lokalradion från politisk styrning
- Claes H. Nydahl. (Sid 21)
Radio Nova den 25 april 1995
Christian Barto. Så här lät Radio Nova under sin sista tid innan nya ägarna Radio Match tog över.

Här ovan ses mediatidningen Frekvens omslagsbild med Radio Novas stationsbyggnad. För något år sedan fick jag många löften från vänliga människor som lovade att sända mig fler nummer av Frekvens och andra pressklipp om Radio Nova. Vi har alltså mycket att se fram emot, om det bara ville inträffa...

Ingrid Blick på taket till baracken och de uppseendeväckande
skyltarna med "Sändning" som blinkade under sändningarna
 
Radio Nova i Vagnhärad
Utanför Stockholms-området fanns det en närradiosändare som utmärkte sig mer än några andra - Radio Nova i Vagnhärad som startades av journalisten Claes H. Nydahl (1946). Han hade gått ut Journalisthögskolan 1970 och startade 1973 Trosa tidning, som 6 månader efter starten hade hela 86% hushållstäckning i spridningsområdet. Claes var en entreprenör med talanger för publicistisk framgång, för tidningen var en sådan som man prenumererade på, inte en sådan som spreds gratis. Han drev denna framgångsrika tidning till 1978, då den övertogs av andra, varefter den försvann ett par år senare.

Det tidigaste tecknet på en närradiosändare i Vagnhärad finns i en informationsskrift från Televerket Radio utgiven oktober 1986. På sidan 8 finns Vagnhärad med, och effekten anges till 400 W. Tidigaste indikationer på att sändningar startats i Vagnhärad kom i ett program från Mälardalens Radiosällskap den 12 januari 1988 [18m15s]. Lasse Lundeberg berättar där:
"det är en ny närradiosändare ... den här sändaren ligger i Vagnhärad och frekvensen är 92,9 och det är för närvarande någon tongenerator som ligger ute och piper, jag har åkt runt och lyssnat lite och vid Botkyrka och dom trakterna så kan man höra den.... jag talade i dag med den som har hand om det där nere och han heter Claes Nydahl och han sa att dom håller på att prova automatik för slinga...så att olika låtar ska starta i olika ordning så att det blir lite variation, dom håller på att torrköra det och innan de har fått fart på den så låter de tonen spela under tiden. Så vem vet, kanske om ett par veckor, eller kanske ännu snarare eller ännu senare någon månad så ska dom väl börja spela lite grand."
"Dom ska göra ett ärligt försök ha en enhetlig radio så att det inte blir en jäkla blandning med alla olika föreningar utan dom ska försöka styra upp det där, så att föreningarna ska få göra kortare inslag, och att man har ett sammanhängande format med musik mycket då, så får vi se hur det går med det"
"Radio Nova ska det heta förresten"

Radio Nova hade sin officiella invigning den 14 maj 1988 under namnet Östra Sörmlands Närradioförening och stationen fick stor uppmärksamhet när den började finansieras med reklam. Till en början sändes reklamen visserligen inte i radion men via en gratistidning som distribuerades till 16.000 hushåll och den innehöll reklam för företag i Radio Novas täckningsområde. Redan denna antydan till reklamfinansiering av sändningarna uppfattades som känslig eftersom det där med reklamförbudet alltid hade varit en viktig förutsättning för närradion ända sedan den infördes i slutet av 1970-talet. Så småningom skrällde det till ännu mer när Radio Nova med start den 20 juni 1990 fullt ut trotsade reklamförbudet och helt oblygt sände reklam i radion. Under de kommande månaderna till och med november sände stationen vidare med ett sändningstillstånd per månad, i samma takt som Närradionämnden drog in sändningstillstånden. Varje indragning av sändningstillstånd brukade verkställass den 15:e i månaden, och det innebar att Radio Nova under resten av månaden fortsatte att sända utan giltigt tillstånd. När sändningstillståndet drogs in i november beslöt ledningen för stationen att fortsätta att sända utan giltigt sändningstillstånd för att få saken prövad i en brottsmålsprocess.

Radio Novas sändningar på 92,9 MHz blev oerhört populära i sitt område i östra Södermanland. De upplevdes som en betydligt intressantare lokalradio än det dåvarande Radio Sörmland (SR), som väckte sina fåtalet lyssnare med sändningar på finska och en dominans av talprogram. På Radio Nova var det musik av det lättare, folkligare slaget som dominerade sändningarna med en myckenhet av dansband och pop-rock-oldies.
-Närradiolagen är ett försök från politikernas sida att inskränka yttrandefriheten. Den strider mot svensk grundlag, och en lag som är rättsvidrig har jag ingen respekt för.
Claes Nydahl blev intervjuad av tillresta stockholmsjornalister och han uttryckte sig som idealist och besjälad frihetskämpe som krävde rättvisa för sin lilla radiostation i glesbygden. På väggarna i hans kontorsrum inne i baracken fanns upphäftade paragrafer ur FNs mänskliga rättigheter, och han åberopade upproret som har sin historia bakåt till Dackefejden och kan liknas vid den kamp som fördes av Jack Kotschack och Britt Wadner. Brottet mott närradiolagen var uppenbart, men i början ingrep ändå ingen. Sändningstillståndet drogs in, men sändningarna kunde ändå fortsätta.
Lobbyisterna på JKL hade inte någon idealism som drivkraft, men de, och många andra, upptäckte vad som verkade hända i Vagnhärad. Tidningen Z registrerade snabbt in namnet Z Radio och skissade på möjligheterna att starta en radiostation som visserligen inte följde Radio Novas anda, men på samma villkor. Kanske sända från satellit eller hyra en stark sändare utomlands, riktad mot Sverige? Om de bara hittade en ledig frekvens trodde de att Televerket inte skulle bjuda på problem. Politikerna hade annat i huvudet - det var valår, och inte så bra att hamna i rampljuset för att man stoppar en lantlig radiostation. På JKL talade de gärna om hur billigt det kan vara att sända radio, men när de uppskattade själva värdet i reklamradiomarknaden sköt siffrorna upp till en halv miljard kronor/år, men då var det förstås inte fråga om några småhandlare som Claes på Radio Nova.
Helt på egna meriter kunde Radio Nova erövra 45 procent av radiolyssnarna i området. Det visade en lyssnarundersökning som gjordes med Radio Sörmland som uppdragsgivare, och där Radio Sörmland hamnade långt efter. I åldersgruppen 9 till 24 år hade Nova 65%, och under topparna hade de en kvarts miljon lyssnare, vilket nog måste anses imponerande för en närradiosändare i en barack i Vagnhärad.
 
Den 6 april 1992 skrev DN under rubriken Radio Nova stoppas:
På torsdag drar Televerket Radio ur pluggen för "radiopiraten" Claes Nydahl och hans Radio Nova i Vagnhärad. Men flera räddningsaktioner är på gång.
- Än har vi inte kastat in handduken, säger Claes Nydahl.
Efter nära två års strid om reklamsändningarna har radiostationen nu fått en frist till den 9 april av Televerket Radio. Då ska alla som utan tillstånd utnyttjar stationen - de som sänder reklam - ha rensats bort, annars stoppas sändningarna. Men den stridbare närradiochefen Claes Nydahl, som nyligen fälldes i Svea hovrätt för brott mot radiolagens reklamförbud, vägrar att ge upp.
- Jag har begärt prövningstillstånd i högsta domstolen och ärendet är också på väg att tas upp i Europadomstolen.
Televerket Radio svarar att man i princip kunde ha pluggat ur stationen redan när det första tillståndet drogs in av närradionämnden i november 1990.
- Men det är en ganska stor sak att stänga en närradiostation, och därför valde vi att avvakta domen i hovrätten, säger Bo Östlund, Televerket Radio.
Det är en förklaring som dock varken Nydahl eller en av hans uppbackare, den moderate rikdagsmannen Björn von der Esch, är nöjd med.
- Handläggningen av det här ärendet borde granskas av riksdagens konstitutionsutskott, säger Björn von der Esch. Han jämställer stängningen av närradiostationen med att beslagta en tidningspress - "bland de grövsta brott mot yttrandefriheten som tänkas kan . . . Så infamt gick man tillväga ända till nyligen på andra sidan Östersjön", skriver han i ett debattinlägg.
Radio Nova har också kopplat in två internationella rättsorganisationer - Article 19, International centre against censorship och interrights - för att granska affären.
När Televerket den 9 april 1992 på statens order var ute vid sändarstationen för att tjäna som mediapolis och stänga av fanns där en stor samling "mastkramare" för att hindra verkställandet. Det hade även parkerats en stor lastbil som hindrade möjlighet att öppna porten in till vattentornet. Då tjänstemännen misslyckades att ta sig in valde Televerket Radio att bakom ryggen på de protesterande klippa kabelförbindelsen upp till sändaren. Televerket lyckades alltså till slut att tysta den samhällsomstörtande dansbandsmusiken, men fyra dygn senare återkom sändningarna på 92,9 MHz genom inlånad utrustning utanför Televerkets kontroll. Det var Stenbeckssfärens Z Radio som lånade ut utrustning till Radio Nova, som därmed alltså sände utan tillstånd på otillåten utrustning. Ändå skedde fortsättningsvis inga ingrepp mot stationen.
Radio Nova visade upp hur det stod till med den svenska yttrandefriheten. I en tid när till och med Berlinmuren hade fallit och de flesta länder i vår omvärld fick en ökad demokratisk frihet stod Sverige alltmer ensamt med sin monopoliserade radio. Då hade vi en socialdemokratisk regering, och trots allt fann den sig nödsakad att göra något åt situationen, och tillsatte därför en utredning om förutsättningarna för privat lokalradio (SOU 1991:108). Regeringen under Ingvar Carlsson förlorade riksdagsvalet och en borgerlig minoritetsregering tillträdde hösten 1991 med Carl Bildt som statsminister.
Ny lagstiftning kring all form av rundradio i Sverige var då redan på gång, och den skulle våren 1993 inrymma att reklamförbudet upphävdes för närradion. Det borde vid det laget ha ansetts meningslöst att härja mot Radio Novas sändningar, även om den nya liberalare lagstiftningen ännu inte formellt trätt i kraft. Ändå dömdes Claes Nydahl i oktober 1991 till 2000 kronor i böter för brott mot reklamförbudet i den då ännu gällande radiolagen. Domen fastställdes i hovrätten, där uppslutningen från media var stor. Radio Nova direktsände hela rättegången, förmedlat till Vagnhärad via satellit och 47 närradiostationer med associationer till Radio Z sände rättegången, de också. Robert Aschberg var på plats för TV3 tillsammans med utländska tv-bolag som CNN, ja till och med rysk tv var där. Efter rättegången intervjuades Claes Nydahl, tillsammans med Expressens förre chefredaktör Bo Strömstedt, av Hasse Aro från Z-radio. Att Claes Nydahl hade genomfört sändningen från rättegången innebar dessutom en upprepning av just det brott han dömdes för, och genom att den dessutom återutsändes via alla de 47 andra närradiostationerna innebar ännu ett brott - att vidaresända via nätverk till flera stationer samtidigt. Nydahl gick ut med att reklamförbudet stred mot yttrandefriheten och anmälde Sverige till Europadomstolen, där man också beslöt att ta upp ärendet.
Straffet sågs ändå som överraskande milt, och följden blev att även andra närradiostationer tog risken och började sända reklam. Ett närradiouppror mot reklamreglerna uppstod. I praktiken var riskerna små. Enda åtgärden som dåvarande Närradionämnden kunde vidta var att dra in sändningstillståndet för den förening som gjort överträdelsen och ett sådant beslut var lätt att kringgå; man lät helt enkelt en annan förening träda in och ta över sändningstillståndet och så sände den reklam, tills det kom ett nytt förbud från Närradionämnden. Enligt reglerna fick en avstängd förening tillbaka sitt tillstånd efter högst ett år och kunde då börja sända igen. Handläggningstiden för ett ärende var en månad. Om man hade tillgång till tolv inregistrerade föreningar kunde man alltså sända reklam året runt. Men det var Claes Nydahl som uppfann alltihop. Sannolikt var han inspirerad av historien om Lars Johan Hiertas kamp för tryckfriheten på 1830-talet, i närradion och av Claes Nydahl kallades detta tolvförenings-systemet.
Den nya liberalare lagstiftningen skulle komma att träda i kraft den 1:a april 1993 efter att den nya kulturministern Birgit Friggebo lagt fram en promemoria om regler och villkor för privatradio (Ds 1992:22). Där föreslogs att så många frekvenser som det var möjligt skulle göras fria för den nya kommersiella lokalradion. Tillståndsgivningen skulle ske genom auktionsförfarande och marknaden skulle sköta resten. Genom budgivningen i auktionen fastställdes koncessionsavgiften för Radio Nova till 400 000 kr. Stationen förfogade då över sammanlagt fyra sändare - Vagnhärad 92,9 MHz, Nyköping 105,7 MHz, Katrineholm 95,4 MHz och Södertälje på 90,9 MHz. Året därpå övertogs koncessionen av stiftelsen Fria Media med bas i Jönköping. Radio Nova med de fyra FM-frekvenserna sattes då in som en del i deras utökning till ett större stationsnätverk, kallat Radio Match, med stationer i syd- och mellansverige. Men det som de åstadkom var att byta namnet på stationen, och därmed döda Radio Novas väl inarbetade varumärke, och sedan sparka personalen. Från den 10 juli 2005 sålde de koncessionen vidare till MTG Radio och deras Lugna Favoriter. Mitt i denna röra blev Claes Nydahl bortkollrad, fick sparken. och pressklippen om honom glesnade, tills han den 6 maj 1995 dyker upp i Expressens kolumn "Hallå där", och han får frågan -Varför fick du sparken?
I Stockholm startade 10 olika stationer. Det hade funnits oro för en ökad mediekoncentration, och därför hade fastställts vissa begränsningar i äganderätten så att samma ägare inte tilläts inneha mer än en frekvens i varje stad, och att tidningsföretag inte tilläts äga några frekvenser. I övrigt fanns inga begränsningar om innehåll eller ägarskap. Den som bjöd högst skulle få sin frekvens och behålla den i minst åtta år, med option på nya perioder. I reglerna föreskrevs visserligen att minst åtta timmar av sändningstiden per dygn måste bestå av "lokalt producerat" material, men vad detta konkret innebar föreskrevs inte. I de flesta fall blev den bekväma följden att det "lokala producerade materialet" sköttes genom en automatiserad musikväxlarfunktion som fyllde det föreskrivna antalet timmar - men nattetid, när det ansågs mindre störande för stationernas sterilt formaterade musikpolicy.
Som jag personligen minns Radio Nova så kunde jag från min dåvarande, högt belägna bostad i Trångsund, höra Radio Nova men visserligen brusigt. Det var mycket dansband, country, svensk 60-talsschlager och så. Inte så spännande för mina öron, men kampen Claes förde var stor och intressant. Han var idealisten som i sin "kamp mot Goliath" blev rättshaverist. Andra, JKL, tog över det varumärke han byggt upp, döpte om det och skitade ner. Alla är missnöjda med hur det sen blev:
* för lyssnarna, vars majoritet föredrar att lyssna på SR-P4, som har större lyssnarsiffror än alla de kommersiella kanalerna sammantagna;
* för de ansvariga inom den kommersiella radiobranschen, som klagar över de höga koncessionsavgifter de själva höjt genom övertrissade auktionsbud;
* för socialdemokraterna, som fick se slaget förlorat i sin opinionsmässigt dyra trettiotvååriga kamp mot kommersialism när den privata lokalradion infördes;
* för de gamla radioentusiasterna från närradions och FM-piraternas rebelliska år, som hade trott att "fri radio" med automatik ger ökad valfrihet.
Alla blev desillusionerade i sina frihetsvisioner, och Radio Novas stationsbyggnad revs sommaren 2009 och allt det som Radio Nova stod för är borta.

 

Här ett sorgligt exempel på den journalistik som svensk monopol-TV bjöd på den tiden när Radio Novas Claes Nydahl medverkar i Nattkafé Göteborg med Siewert Öholm, som ger partikamraten från Vänsterpartiet och sig själv ett avsevärt större tidsrum i debatten medan Claes Nydahl får sitta tyst den mesta av tiden:

 
 
Chic Disco 88/91 FMAK MRS Mälard... MRS Music Ra... SAF Radio SBC SSM Radio SUS
 
Upphovsrättsliga regler för innehållet på denna webb: Du får mycket gärna använda och kopiera innehåll för personligt icke-kommersiellt bruk.
Å andra sidan är det strängeligen förbjudet att använda något av materialet för att sälja helt eller delvis på något sätt. radioarkiv@gmail.com