Hitta till Radio Sydhistorien här:
 
The story behind the World's First Offshore Commercial Radio Station - ever - första offshorepiraten, uppfann hela konceptet 1958-62
The story behind the World's second Offshore Commercial Radio Station - hyrde in sig, blev första svenska offshorepiraten 1958-62
The history of the offshore radio station that became the longest-running, from 1961 to 2002 - Sveriges mest långlivade offshorepirat, sände 1962-1966
 

Bengt Rosberg berättar här om hans bil som är den bil som förut ägdes av Britt Wadner
 
Bilderna här nedan visar det verkliga exemplaret som ägdes av Britt, och som numera finns i skick som om det vore helt nytt